svamparFungi

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Fungi
Rekommenderade triviala namn
svampar
identifiering
http://tun.fi/MX.53062
Taxonomisk nivå
rike
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Experter
  • Otto Miettinen
  • Soili Stenroos
  • Leena Myllys
  • Tea von Bonsdorff
Antal DNA-streckkoder
0 (Fungi)
Organismgrupper
  • Svampar och lavar
Total 7870 arter