Suippohärkylä Polystichum lonchitis

Yleiskuvaus

Suippohärkylä on kasvustoja muodostava tummalehtinen saniainen.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Tunturit: tunturiniityt CC BY 4.0

Kasvumuoto

Lyhyestä, pystyhköstä maavarresta kasvava mätästävä, talvivihanta lehtikimppu.

Lehti

Lehdet ovat 20–50 cm pitkiä, 2–7 cm leveitä, tummanvihreitä, kapeanpuikeita ja kertaalleen parilehdykkäisiä. Lehdykät ovat kapeanpuikeita, hieman etuviistoja, terävähampaisia ja niiden tyvellä on eteenpäin suuntautunut liuska. Itiöpesäkkeitä on vain lehden kärkipuoliskossa.

Itiöpesäkkeet

Itiöpesäkeryhmät ovat lehtien alapinnalla, pyöreitä. Katesuomu pysyvä, munuaismainen. Itiöt vaaleita.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-503 Suomen kasvisto ja kasvillisuus - Tunturit: tunturiniityt CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Polystichum lonchitis
Auktorit
(L.) Roth
Yleiskieliset nimet
  • suippohärkylä (suomi)
  • taggbräken (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37758
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
  • 2010 NT – Silmälläpidettävät
  • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
  • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Polystichum lonchitis
10 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit