Taggbräken Polystichum lonchitis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Polystichum lonchitis
Auktor
(L.) Roth
Triviala namn
 • suippohärkylä (finska)
 • taggbräken (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.37758
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • AOV - spontaneous, old, resident
Administrativa status
 • Växtarter som är fridlysta i hela landet (NVF 1997/160, bilaga 3a 2021/521) ?
 • Kärlväxter – SUMI-projekt 2022 ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4c Norra boreal, Skogs-Lappland ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 NT – Nära hotad
Expert
 • Pertti Uotila
DNA-streckkoder
Polystichum lonchitis
10 offentliga prov
Organismgrupper
 • Kärlväxter