Härkylät Polystichum

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Polystichum
Auktorit
Roth
Yleiskieliset nimet
  • härkylät (suomi)
  • taggbräknar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37757
Taksonominen taso
suku
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit