Hietamehiläiset Halictidae

Yleiskuvaus

Hietamehiläiset ovat erakkoina pesiviä mehiläisiä. Suomesta tunnetut lajit kuuluvat Halictinae- ja Rophitinae-alaheimoihin. Osa lajeista on muiden mehiläisten pesäloisia.

Halictinae-alaheimon naarailla on vako viimeisessä selkäkilvessä, molempien sukupuolien siivissä on 3 kyynärsarkaa, tyvipoikkisuoni on sisäänpäin kaartuva ja siipien 3. kyynärsarka on suurempi kuin 2. kyynärsarka.

Suomalaiset lajit ovat 4–15 mm pitkiä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: AGRI-273 Entomologia: syventävä lajintuntemus - Pistiäiset – Hymenoptera
Kuvaustekstin laatijat:

MMK, Annukka Kukkola / Helsingin yliopisto

Tarkastanut: FM, Juho Paukkunen / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Halictidae
Auktorit
Thomson, 1869
Yleiskieliset nimet
  • hietamehiläiset (suomi)
  • vägbin (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.204845
Taksonominen taso
heimo
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Pistiäiset
Yhteensä 40 lajia