Hietamehiläiset Halictidae

Yleiskuvaus

Hietamehiläiset ovat erakkoina pesiviä mehiläisiä. Suomesta tunnetut lajit kuuluvat Halictinae- ja Rophitinae-alaheimoihin. Osa lajeista on muiden mehiläisten pesäloisia.

Halictinae-alaheimon naarailla on vako viimeisessä selkäkilvessä, molempien sukupuolien siivissä on 3 kyynärsarkaa, tyvipoikkisuoni on sisäänpäin kaartuva ja siipien 3. kyynärsarka on suurempi kuin 2. kyynärsarka.

Suomalaiset lajit ovat 4–15 mm pitkiä.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: AGRI-273 Entomologia: syventävä lajintuntemus - Pistiäiset – Hymenoptera
Kuvaustekstin laatijat:

MMK, Annukka Kukkola / Helsingin yliopisto

Tarkastanut: FM, Juho Paukkunen / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Halictidae
Auktorit
Thomson, 1869
Yleiskieliset nimet
  • hietamehiläiset (suomi)
  • vägbin (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.204845
Taksonominen taso
heimo
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • MVL.30
Yhteensä 40 lajia