Illosporiopsis christiansenii

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Illosporiopsis christiansenii
Auktor
(B. L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw.
Identifierare
http://tun.fi/MX.65809
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Rödlistekategori
 • 2019 DD – Kunskapsbrist
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Jenna Purhonen
 • Seppo Huhtinen
 • Pertti Salo
 • Tea von Bonsdorff
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • MVL.233
 • Lavar och lavparasiter
 • Lavparasiter