Illosporiopsis christiansenii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Illosporiopsis christiansenii
Auktorit
(B. L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw.
Tunniste
http://tun.fi/MX.65809
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 DD – Puutteellisesti tunnetut
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Seppo Huhtinen
  • Pertti Salo
  • Leena Myllys
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Likenikoliset sienet