Illosporiopsis christiansenii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Illosporiopsis christiansenii
Auktorit
(B. L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw.
Tunniste
http://tun.fi/MX.65809
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 DD – Puutteellisesti tunnetut
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
 • Seppo Huhtinen
 • Pertti Salo
 • Leena Myllys
 • Soili Stenroos
 • Tea von Bonsdorff
 • Teuvo Ahti
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Jäkälät ja likenikoliset sienet
 • Likenikoliset sienet
 • Kotelosienet