Illosporiopsis christiansenii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Illosporiopsis christiansenii
Auktorit
(B. L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw.
Tunniste
http://tun.fi/MX.65809
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 DD – Puutteellisesti tunnetut
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Seppo Huhtinen
  • Pertti Salo
  • Leena Myllys
  • Soili Stenroos
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät