Nudaria mundana

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Nudaria mundana
Auktor
(Linnaeus, 1761)
Triviala namn
 • kalvosiipi (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.62208
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Administrativa status
 • Skogsbevarande områden – SUMI- projekt 2020 ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Regionalt hotade 2020 - 2a Sydboreal, Sydvästlandet och Kust-Österbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 2b Sydboreal, Insjöfinland ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3a Mellan boreal, Österbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3b Mellan boreal, Norra Karelen–Kajanaland ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • MVL.31
 • Storfjärilar