Högnordisk blåvinge Agriades aquilo

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Agriades aquilo
Auktor
(Boisduval, 1832)
Triviala namn
 • tundrasinisiipi (finska)
 • högnordisk blåvinge (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60856
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Djurarter som är fridlysta i hela landet (NVF 2023/1066, bilaga 1) ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga II ?
 • EU:s habitatdirektiv bilaga II, Finlands Natura-arter ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
Organismgrupper
 • MVL.232
 • Fjärilar
 • Dagfjärilar
 • Storfjärilar