Brunbinkefjädermott Oidaematophorus rogenhoferi

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Oidaematophorus rogenhoferi
Auktor
(Mann, 1877)
Triviala namn
 • kallioissulkanen (finska)
 • brunbinkefjädermott (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60698
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mycket sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Särskilt skydda arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Akut skyddad art (SYKE 2020) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 CR – Akut hotad
 • 2010 CR – Akut hotad
 • 2000 CR – Akut hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Oidaematophorus rogenhoferi
29 offentliga prov
Organismgrupper
 • MVL.232
 • Fjärilar
 • MVL.238