Kilstreckad klintsäckmal Coleophora conspicuella

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Coleophora conspicuella
Auktor
Zeller, 1849
Triviala namn
 • kaunokkipussikoi (finska)
 • kilstreckad klintsäckmal (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.59511
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mycket sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur