Öring Salmo trutta

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Salmo trutta
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
  • taimen (finska)
  • öring (svenska)
  • Brown trout (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53123
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
  • 2019 EN – Starkt hotad
  • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
  • Risto Väinölä
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar