Öring Salmo trutta

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Salmo trutta
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
 • taimen (finska)
 • öring (svenska)
 • Brown trout (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53123
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
 • Risto Väinölä
Organismgrupper
 • Fiskar
 • Europeiska fiskar