Peledsik Coregonus peled

Beskrivning

Peledsiken har glänsande sidor och en tillplattad kropp. Arten lever främst på öppna fjärdar. Under växtperioden simmar den både nära stranden och på öppna havet, ofta i vattnets ytskikt liksom siklöja. När det gäller vattenkvalitet kan peledsik klara sig bättre i dåliga miljöer än andra sikar av släktet Coregonus, såsom vår inhemska sik.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Lauri Urho, Jussi Pennanen och Sanna Kuningas (Luke) 2022

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Coregonus peled
Auktor
(Gmelin, 1789)
Triviala namn
  • peledsiika (finska)
  • peledsik (svenska)
  • Peled (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53001
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Import
Denna art är en invasiv art
EtableringOkänd
Administrativa status
  • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
  • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
  • Risto Väinölä
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Fiskar