Silverruda Carassius gibelio

Beskrivning

Silverrudan är en ljus karpfisk som lever i sötvatten. Den klarar sig också i frodiga vikar av Östersjön. Den förökar sig effektivt i lämpliga förhållanden och kan producera yngel till och med könlöst. Vad gäller kromosomuppsättningen har man i Estland påträffat såväl diploida som triploida silverrudor, och situationen torde vara densamma hos oss. Triploida honor förökar sig gynogenetiskt, utan befruktning, genom att hanar av andra fiskarter får äggen att börja dela sig.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Naturresursinstitutet (Luke), Lauri Urho och Jussi Pennanen

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Carassius gibelio
Auktor
(Bloch, 1782)
Triviala namn
  • hopearuutana (finska)
  • silverruda (svenska)
  • Prussian carp (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.52996
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
  • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
  • 2019 NA – Ej tillämplig
  • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar