Vårtsärv Ceratophyllum submersum

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Primära habitat
  • Va – gölar och vattenpölar (också flarkar)
Typ av förekomst i Finland
  • TNV - alien, new, resident

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Ursprung och helhetsutbredning

Suomessa hentokarvalehti on vielä harvinainen tulokaslaji, joka on löydetty vain Ahvenanmaalta ja Uudeltamaalta. Laji havaittiin Suomessa ensimmäisenä Espoon Suomenojalta vuonna 1999. Lajia on sittemmin löydetty myös ulkosaariston kalliolammikosta sekä rehevästä entisestä jätevesialtaasta. Sitä on fossiililöytöjen perusteella kasvanut Ahvenanmaalla jääkauden jälkeen noin 8000-4500 vuotta sitten. Nykyesiintymät ovat oletettavasti lintujen mukana tapahtuneen leviämisen seurausta. Euroopassa laji kasvaa Espanjasta Venäjälle ja Ukrainaan ulottuvalla alueella.  Pohjoisessa Suomen lähialueilla hentokarvalehteä kasvaa Tanskassa ja Ruotsissa.

Hentokarvalehden leviäminen tapahtuu pääasiassa kasvullisesti kasvista irtoavien versonpalojen avulla. Mitä ilmeisimmin linnut levittävät hentokarvalehteä.

(fi)
Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Arto Kurtto ja Leena Helynranta (Luomus)

(fi)
CC BY 4.0

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon