Hentokarvalehti Ceratophyllum submersum

Suomalainen taksoni
Kyllä
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Ensisijainen elinympäristö
  • Va – lampareet ja allikot (myös rimmet)
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, uutta perua, vakinainen

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

  • Esiintyy havaintodatan perusteella – ei asiantuntijan arvioima

Alkuperä ja yleislevinneisyys

Suomessa hentokarvalehti on vielä harvinainen tulokaslaji, joka on löydetty vain Ahvenanmaalta ja Uudeltamaalta. Laji havaittiin Suomessa ensimmäisenä Espoon Suomenojalta vuonna 1999. Lajia on sittemmin löydetty myös ulkosaariston kalliolammikosta sekä rehevästä entisestä jätevesialtaasta. Sitä on fossiililöytöjen perusteella kasvanut Ahvenanmaalla jääkauden jälkeen noin 8000-4500 vuotta sitten. Nykyesiintymät ovat oletettavasti lintujen mukana tapahtuneen leviämisen seurausta. Euroopassa laji kasvaa Espanjasta Venäjälle ja Ukrainaan ulottuvalla alueella.  Pohjoisessa Suomen lähialueilla hentokarvalehteä kasvaa Tanskassa ja Ruotsissa.

Hentokarvalehden leviäminen tapahtuu pääasiassa kasvullisesti kasvista irtoavien versonpalojen avulla. Mitä ilmeisimmin linnut levittävät hentokarvalehteä.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Arto Kurtto ja Leena Helynranta (Luomus)

CC BY 4.0

Tästä taksonista tehtyihin havaintoihin on kirjattu seuraavia biotooppitietoja