Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Anser fabalis rossicus
Auktor
Buturlin, 1933
Triviala namn
  • tundrametsähanhi (finska)
  • tundrasädgås (svenska)
  • Tundra Bean Goose (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.292023
Taxonomisk nivå
underart
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 EN – Starkt hotad
Expert
  • Jari Valkama
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fåglar