Dilta hibernica

 • Översikt
 • Media
 • Taksonomi
 • Förekomst
 • Prov

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Total rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Dilta hibernica
Auktor
(Carpenter, 1907)
Rekommenderat allmänspråkligt namn
kivikkosiimahäntä (fi)
Identifierare
http://tun.fi/MX.231366
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
Expert
 • Pasi Sihvonen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur