Sommargökbi Nomada tormentillae

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Nomada tormentillae
Auktor
Alfken, 1901
Triviala namn
 • kurjenjalkakiertomehiläinen (finska)
 • sommargökbi (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204701
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Juho Paukkunen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Steklar