Höstgökbi Nomada roberjeotiana

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Nomada roberjeotiana
Auktor
Panzer, 1799
Triviala namn
  • kangaskiertomehiläinen (finska)
  • höstgökbi (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204694
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Juho Paukkunen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Steklar