Kustbandbi Seladonia confusa

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Seladonia confusa
Auktor
(Smith, 1853)
Triviala namn
 • vaskivakomehiläinen (finska)
 • kustbandbi (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204351
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 VU – Sårbar
Expert
 • Juho Paukkunen
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Steklar