Nätblodbi Sphecodes reticulatus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Sphecodes reticulatus
Auktor
Thomson, 1870
Triviala namn
 • verkkoverimehiläinen (finska)
 • nätblodbi (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204341
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 EN – Starkt hotad
 • 2010 EN – Starkt hotad
 • 2000 NT – Nära hotad
Expert
 • Juho Paukkunen
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Steklar