Pannblodbi Sphecodes miniatus

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Sphecodes miniatus
Auktor
von Hagens, 1882
Triviala namn
  • kääpiöverimehiläinen (finska)
  • pannblodbi (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204337
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
  • 2019 RE – Nationellt utdöd
  • 2010 EN – Starkt hotad
  • 2000 NT – Nära hotad
Expert
  • Juho Paukkunen
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Steklar