Bålgeting Vespa crabro

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Vespa crabro
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
  • herhiläinen (finska)
  • bålgeting (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.204105
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
  • Juho Paukkunen
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Steklar