Envis trägnagare Hadrobregmus pertinax

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Hadrobregmus pertinax
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • kuolemankello (finska)
 • envis trägnagare (svenska)
 • Dampwood borer (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.193820
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar