White-tailed Deer Odocoileus virginianus

Finnish taxon
Yes
Occurrence in Finland
Published from Finland
Primary habitat
  • M – Forests
Secondary habitat
  • I – Rural biotopes and cultural habitats
Status in Finland
  • Anthropogenic
Publication of occurrence
  • Liukko, U-M., Henttonen, H., Hanski, I. K., Kauhala, K., Kojola, I., Kyheröinen, E-M. & Pitkänen, J. 2016: Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015 – The 2015 Red List of Finnish Mammal Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 34 s.
    LINK

The map represents observations of this taxon, but it may not be used as a distribution map.

squares
Observations
  • Total squares

The map represents observations of this taxon, but it may not be used as a distribution map.

  • Occurs on the basis of occurrence data – not an expert evaluation

Origin and general distribution

Suomen valkohäntäkauriit on peräisin Pohjois-Amerikasta, mistä muutamia yksilöitä tuotiin Vesilahdelle Laukon kartanon maille perustettuun tarhaan 1930-luvulla. Luonnonvarainen kanta sai alkunsa vuonna 1938 tarhasta karanneista yksilöistä. Lajin nykyinen levinneisyysalue (pääasiassa Kalajoki-Kitee akselin lounaispuoli) painottuu lounaiseen Suomeen kannan harventuessa itään ja pohjoiseen mentäessä. Tiheimmät kannat ovat Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä.

Valkohäntäkauriin kannat ovat olleet kasvussa 1990-luvulta lähtien. Viimeisimpien arvioiden mukaan kasvu on nyt pysähtynyt ja Suomessa oli talvella 2021–2022 noin 109 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 99 000–119 000).

(fi)
Source: FinBIF species descriptions
Description text authors:

Jukka Rintala (Luke),  Tuomas Kukko (Luke) 2017, Kaarina Kauhala (Luke) 2018 ja 2021.

(fi)
CC BY 4.0

The following biotope data have been recorded for observations of this taxa