Rajapinnan hyödyntäminen QGIS -paikkatieto-ohjelmistossa

Aineistoja voidaan ottaaa käyttöön QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa myös rajapinnan kautta. Rajapinnan käyttäjä voi muodostaa kyselyn api.laji.fi -rajapinnasta ja linkittää vastauksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

Älä tee havaintotietoihin korjauksia tai muita muutoksia paikkatieto-ohjelmistoissa. Nämä korjaukset eivät päädy Lajitietokeskukseen, joten jos haet sieltä havaintoja uudelleen, muutokset eivät ole käytettävissä. Korjaukset kannattaa tehdä Laji.fi:n laadunvalvontatyökalulla.

Lajitietokeskus julkaisee havaintotietoja lukuisista eri lähteistä, joten tietojen laatu vaihtelee paljon. Tiedon käyttäjän vastuulla on päättää mitkä havaintotiedot soveltuvat hänen käyttöönsä.

Hakulinkin muodostaminen

Alla on esimerkki erääseen rajapinnan kyselyyn. Esimerkkikysely on lajitietokeskuksen testipalveluun. Jos ei ole tottunut käyttämään rajapintaa, on testipalvelulla hyvä ensin harjoitella, jottei tuotantopalvelinta rasiteta turhaan.

Tuotantopavelun osoite: api.laji.fi Testipalvelun osoite: apitest.laji.fi

Tehdessä kysely apitest.laji.fi -osoitteeseen, pyyntöön pitää lisäksi lisätä &access_token=xxxxxx parametri. Ohjeet access tokenin saamiseksi: API.LAJI.FI | Suomen Lajitietokeskus.

Esimerkkikysely:

https://apitest.laji.fi/v0/warehouse/query/unit/aggregate?geoJSON=true&aggregateBy=gathering.conversions.ykj1kmCenter.lat,gathering.conversions.ykj1kmCenter.lon,unit.taxonVerbatim,unit.unitId&pageSize=100&page=1&target=plantae&time=2010/2020

Esimerkkikysely palauttaa Plantae (kasvit) havainnot vuosilta 2010-2020, 1KM kokoisin YKJ ruuduittain (ruutu selvitetty mahdollisesti laajemman alueen keskipisteeseen). Ryhmittelyyn on otettu mukaan lajihavainnon alkuperäinen ilmoitettu määritys (taxonVerbatim) ja havainnon tunniste - näiden lisäksi tai sijasta olisi mahdollista valita mitä tahansa käytettävissä olevista kentistä, nämä on valittu esimerkkinä.

Tärkein huomio linkissä on geoJSON=true parametri joka muuttaa vastauksen muodon. Kyseinen parametri vaatii, että ryhmittelytekijänä (aggregateBy) täytyy olla mukana yhdet (ja vain yhdet) koordinaatit. Valittavissa ovat seuraavat ryhmät: Havainnon bounding box ykj, etrs tai WGS84 koordinaatistoissa, havainnon keskipiste WGS84-koordinaatistossa, erikokoiset YKJ-ruudut (100kmx100km, 10km x 10km, 1km x 1km) - joko keskipisteen mukaan määriteltynä tai siten että havainto on mukana ainoastaan jos on aidosti kokonaan ko ruudun sisällä, tai WGS84 "ruudut" 1 asteen, 0.5 asteen, 0.1 asteen, 0.05 asteen mukaan ryhmiteltynä.

Rajapinnasta saatavan GeoJSON-linkin lisääminen QGIS:iin:

Valitaan QGIS-projektin ylävalikosta Layer - Add Layer - Add vector Layer

Valitaan aukeavasta ikkunasta Protocol: HTTPS, Cloud, etc. ja vaihdetaan Encoding: SystemValitaan Type -valikosta GeoJSON ja lisätään API:sta saatu URI-linkki URI-osoitepalkin kohdalle. Lopuksi painetaan ”Add”.

Kun aineisto on latautunut, voit tehdä siitä paikallisen kopion tietokoneellesi klikkaamalla tasoa hiiren oikealla ja valitsemalla Export → Save Features as… ja samalla muuttaa tiedostomuodon esim. shapefile tai geopackage -muotoon.

Jotta aineisto tulisi näkymään oikein, kannattaa varmistaa, että karttatasolla ja QGIS-projektilla käytössä on sama, aineistoa vastaava koordinaattijärjestelmä.

YKJ-järjestelmä: EPSG 2392 WGS84-järjestelmä: EPSG 4326

Määritetään ensin karttatason koordinaattijärjestelmä klikkaamalla karttatasoa hiiren oikealla ja valitsemalla Layer CRS - Set Layer CRS ja haetaan oikea koordinaattijärjestelmä käyttämällä hakusanana EPSG-koodia.

Kun karttatasolle on valittu oikea koordinaattijärjestelmä, voidaan karttaprojektin järjestelmä asettaa vastaamaan sitä valitsemalla uudelleen karttataso hiiren oikealla painikkeella, ja valitaan tällä kertaa Layer CRS - Set Project CRS from Layer