Rajapinnan käyttöönotto QGIS -paikkatieto-ohjelmistossa

Aineistoja voidaan ottaa käyttöön QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa myös rajapinnan kautta. Rajapinnan käyttäjä voi muodostaa kyselyn api.laji.fi -rajapinnasta ja linkittää vastauksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

Älä tee havaintotietoihin korjauksia tai muita muutoksia paikkatieto-ohjelmistoissa. Nämä korjaukset eivät päädy Lajitietokeskukseen, joten jos haet sieltä havaintoja uudelleen, muutokset eivät ole käytettävissä. Korjaukset kannattaa tehdä Laji.fi:n laadunvalvontatyökalulla.

Ohjeet rajapintalinkin muodostamiseen löydät täältä (englanniksi).

Rajapinnasta saatavan GeoJSON-linkin lisääminen QGIS:iin:

Valitaan QGIS-projektin ylävalikosta Layer - Add Layer - Add vector Layer

Valitaan aukeavasta ikkunasta Protocol: HTTPS, Cloud, etc. ja vaihdetaan Encoding: SystemValitaan Type -valikosta GeoJSON ja lisätään API:sta saatu URI-linkki URI-osoitepalkin kohdalle. Lopuksi painetaan ”Add”.

Kun aineisto on latautunut, voit tallentaa sen normaaliin tapaan osaksi QGIS-projektiasi, jolloin rajapinnan kautta haettu karttataso päivittyy aina QGIS:n käynnistyksen yhdessä. Vaihtoehtoisesti voit tehdä aineistosta paikallisen kopion tietokoneellesi klikkaamalla tasoa hiiren oikealla ja valitsemalla Export → Save Features as… ja samalla muuttaa tiedostomuodon esim. shapefile tai geopackage -muotoon.