Rajapinnan hyödyntäminen QGIS -paikkatieto-ohjelmistossa

Aineistoja voidaan ottaaa käyttöön QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa myös rajapinnan kautta. Rajapinnan käyttäjä voi muodostaa kyselyn api.laji.fi -rajapinnasta ja linkittää vastauksen QGIS:iin GeoJSON-muodossa.

Hakulinkin muodostaminen

Alla on esimerkki erääseen rajapinnan kyselyyn. Esimerkkikysely on lajitietokeskuksen testipalveluun. Jos ei ole tottunut käyttämään rajapintaa, on testipalvelulla hyvä ensin harjoitella, jottei tuotantopalvelinta rasiteta turhaan.

Tuotantopavelun osoite: api.laji.fi Testipalvelun osoite: apitest.laji.fi

Tehdessä kysely apitest.laji.fi -osoitteeseen, pyyntöön pitää lisäksi lisätä &access_token=xxxxxx parametri. Ohjeet access tokenin saamiseksi: API.LAJI.FI | Suomen Lajitietokeskus.

Esimerkkikysely:

https://apitest.laji.fi/api/warehouse/query/unit/aggregate?geoJSON=true&aggregateBy=gathering.conversions.ykj1kmCenter.lat,gathering.conversions.ykj1kmCenter.lon,unit.taxonVerbatim,unit.unitId&pageSize=100&page=1&target=plantae&time=2010/2020

Esimerkkikysely palauttaa Plantae (kasvit) havainnot vuosilta 2010-2020, 1KM kokoisin YKJ ruuduittain (ruutu selvitetty mahdollisesti laajemman alueen keskipisteeseen). Ryhmittelyyn on otettu mukaan lajihavainnon alkuperäinen ilmoitettu määritys (taxonVerbatim) ja havainnon tunniste - näiden lisäksi tai sijasta olisi mahdollista valita mitä tahansa käytettävissä olevista kentistä, nämä on valittu esimerkkinä.

Tärkein huomio linkissä on geoJSON=true parametri joka muuttaa vastauksen muodon. Kyseinen parametri vaatii, että ryhmittelytekijänä (aggregateBy) täytyy olla mukana yhdet (ja vain yhdet) koordinaatit. Valittavissa ovat seuraavat ryhmät: Havainnon bounding box ykj, etrs tai WGS84 koordinaatistoissa, havainnon keskipiste WGS84-koordinaatistossa, erikokoiset YKJ-ruudut (100kmx100km, 10km x 10km, 1km x 1km) - joko keskipisteen mukaan määriteltynä tai siten että havainto on mukana ainoastaan jos on aidosti kokonaan ko ruudun sisällä, tai WGS84 "ruudut" 1 asteen, 0.5 asteen, 0.1 asteen, 0.05 asteen mukaan ryhmiteltynä.

Rajapinnasta saatavan GeoJSON-linkin lisääminen QGIS:iin:

Valitaan QGIS-projektin ylävalikosta Layer - Add Layer - Add vector Layer

Valitaan aukeavasta ikkunasta Protocol: HTTPS, Cloud, etc. ja vaihdetaan Encoding: SystemValitaan Type -valikosta GeoJSON ja lisätään API:sta saatu URI-linkki URI-osoitepalkin kohdalle. Lopuksi painetaan ”Add”.

Kun aineisto on latautunut, voit tehdä siitä paikallisen kopion tietokoneellesi klikkaamalla tasoa hiiren oikealla ja valitsemalla Export → Save Features as… ja samalla muuttaa tiedostomuodon esim. shapefile tai geopackage -muotoon.

Jotta aineisto tulisi näkymään oikein, kannattaa varmistaa, että karttatasolla ja QGIS-projektilla käytössä on sama, aineistoa vastaava koordinaattijärjestelmä.

YKJ-järjestelmä: EPSG 2392 WGS84-järjestelmä: EPSG 4326

Määritetään ensin karttatason koordinaattijärjestelmä klikkaamalla karttatasoa hiiren oikealla ja valitsemalla Layer CRS - Set Layer CRS ja haetaan oikea koordinaattijärjestelmä käyttämällä hakusanana EPSG-koodia.

Kun karttatasolle on valittu oikea koordinaattijärjestelmä, voidaan karttaprojektin järjestelmä asettaa vastaamaan sitä valitsemalla uudelleen karttataso hiiren oikealla painikkeella, ja valitaan tällä kertaa Layer CRS - Set Project CRS from Layer