Dokumentit

Tämä osio sisältää Suomen Lajitietokeskuksen julkaisemia dokumentteja.

Aineistopolitiikka linjaa Suomen Lajitietokeskuksen hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen keruun, ylläpidon ja käytön periaatteita. Lajitietokeskuksen aineistopolitiikka on päivitetty helmikuussa 2021.

Lajitietokeskuksen oman aineistopolitiikan lisäksi toimintaa ohjaa Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen digitaalisten aineistojen aineistopolitiikka.

Julkaisut ja esitykset osiosta löydät Lajitietokeskuksen julkaisuja sekä esityskalvoja ja muita esitelmiä koskien Suomen Lajitietokeskusta.

Kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkishallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta.