Lajitietokeskuksen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta.

Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan Lajitietokeskuksen nykytila ja tavoitetila. Arkkitehtuuridokumenttia päivitetään Lajitietokeskuksen kehitystyön edistyessä. Dokumentin uusin versio PDF-muodossa löytyy täältä:

Lajitietokeskuksen kokonaisarkkitehtuuri v.1.0 (15.2.2017).