Alkuhyönteiset Entognatha

Yleiskuvaus

Alkuhyönteiset ovat primäärisesti siivettömiä hyvin pienikokoisia niveljalkaisia, jotka pääasiassa esiintyvät maaperässä tai maan pinnan tuntumassa. Niiden ruumis on kolmiosainen: siihen kuuluu pää (cephalon), keskiruumis (thorax) ja takaruumis (abdomen). Päässä on yksi pari tuntosarvia (voivat puuttua) ja kolme paria suuosia, jotka sijaitsevat pään sisällä, suurimmaksi osaksi näkymättömissä, toisin kuin hyönteisillä, joilla ne ovat näkyvissä. Silmättömyys on yleistä: jos silmiä on, ne ovat yleensä vain pistesilmärykelmiä. Keskiruumiissa on kolme jaoketta (pro-, meso- ja metathorax), joissa kussakin yksi pari raajoja eli jalkoja. Keski- ja takaruumis saattavat eriytyä vain heikosti.

Alkuhyönteisten sukulaisuussuhteet ovat vielä epäselvät, eivätkä ne välttämättä muodostu yhteisestä kantamuodosta.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

FM, suunnittelija Jani Järvi / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Entognatha
Yleiskieliset nimet
  • alkuhyönteiset (suomi)
  • urinsekter (ruotsi)
  • Entognathans (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.70218
Taksonominen taso
luokka
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Yhteensä 248 lajia