Illosporiopsis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Illosporiopsis
Auktorit
D. Hawksw.
Tunniste
http://tun.fi/MX.67382
Taksonominen taso
suku
Asiantuntijat
  • Seppo Huhtinen
  • Pertti Salo
  • Leena Myllys
  • Soili Stenroos
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät