Näkinruohot Najas

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Najas
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
  • näkinruohot (suomi)
  • najasar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40167
Taksonominen taso
suku
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
  • Kasvien elomuodot
  • Vesikasvit
  • Uposlehtiset