Merinäkinruoho Najas marina

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Najas marina
Auktorit
L.
Yleiskieliset nimet
 • merinäkinruoho (suomi)
 • havsnajas (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40168
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Alueellisesti uhanalainen 2020 - 3a Keskiboreaalinen, Pohjanmaa ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit
 • Kasvien elomuodot
 • Vesikasvit
 • Uposlehtiset