Hentonäkinruoho Najas tenuissima

Yleiskuvaus

Hentonäkinruoho on hauras yksivuotinen uposkasvi.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: PBIO-178 Suomen uhanalaiset kasvit - Hackelia-Oxytropis CC BY 4.0

Koko

10–40 cm.

Varsi

Haarova, sileä.

Lehti

Lehtilapa on 1–2 cm, 0.1–0.3 mm leveä, jäykähkö, helposti katkeava, pienihampainen, hampaita on noin 6 lehden kummallakin laidalla; tuppi on lyhytkorvakkeinen.

Kukka

Kukat ovat pieniä, lehtihankaisia, perättömiä; hedekukissa 2-liuskainen, kehä on kalvomainen; 1 hede; emikukat kehättömiä, emejä 1, luotteja 3. Kukat ovat yksineuvoisia eli hede- ja emikukat ovat erikseen, mutta kuitenkin samassa kasviyksilössä.

Hedelmä ja siemen

Pähkylä on 2–3 × 0.5–0.6 mm.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: PBIO-178 Suomen uhanalaiset kasvit - Hackelia-Oxytropis CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Najas tenuissima
Auktorit
(A. Braun) Magnus
Yleiskieliset nimet
 • hentonäkinruoho (suomi)
 • spädnajas (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.40171
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • alkuperäinen, vanhaa perua, vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020) ?
 • VANHA Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2010–2011) ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 EN – Erittäin uhanalaiset
Asiantuntija
 • Pertti Uotila
DNA-viivakoodisekvenssit
Najas tenuissima
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit
 • Kasvien elomuodot
 • Vesikasvit
 • Uposlehtiset