Aitosudenkorennot Anisoptera

Yleiskuvaus

Pääosin kookkaita sudenkorentoja.

Tämän pinkan tietokortti käsittelee toukkavaiheita:

Toukka on suurikokoinen, jopa lähes 5 cm pitkä (Aeshna grandis). Toukan ruumiinrakenne on pitkänomainen tai lyhyt, roteva. Päässä on tuntosarvet, verkkosilmät ja ulosammuttava pyyntinaamari, joka on levossa taitettuna pään alapuolelle. Pyyntinaamarin päässä on liikuteltavat pihdit. Toukalla on kolme raajaparia. Ulkoiset kidukset puuttuvat: kidukset sijaitsevat toukan takaruumiin sisäpuolella (vrt. Zygoptera). Keskiruumiin selkäpuolella on kaksi paria siipien aihioita. Toukka voi olla sileä (esim. Aeshnidae) tai karvainen (esim. Orthetrum cancellatum, Libellula quadrimaculata).

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Pohjaeläimet CC BY 4.0

Koko

Suomessa ruumiinpituus on enimmillään noin 90 mm ja siipiväli enimmillään noin 120 mm.

Siipiväliltään Suomen suurin aitosudenkorento on isoukonkorento, Aeshna crenata, jolla takasiiven pituus on 48–54 mm. Ruumiinpituudeltaan suurin laji on purokorento, Cordulegaster boltonii, jonka takaruumis on 52–66 mm.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläimet - Hyönteiset ja alkuhyönteiset CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Anisoptera
Yleiskieliset nimet
  • aitosudenkorennot (suomi)
  • egentliga trollsländor (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.33
Taksonominen taso
alalahko
Asiantuntijat
  • Sami Karjalainen
  • Heidi Viljanen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Sudenkorennot
  • Vesihyönteiset
Yhteensä 43 lajia