Korsikäämikkä Epichloë typhina

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Epichloë typhina
Auktorit
(Pers. : Fr.) Tul.
Yleiskieliset nimet
  • korsikäämikkä (suomi)
  • kolvsvamp (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.238585
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
  • Seppo Huhtinen
  • Pertti Salo
  • Soili Stenroos
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Kotelosienet pl. jäkälät