Korsikäämikät Epichloë

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Epichloë
Auktorit
(Fr.) Tul. & C.Tul.
Yleiskieliset nimet
  • korsikäämikät (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.234257
Taksonominen taso
suku
Asiantuntijat
  • Saara Velmala
  • Jenna Purhonen
  • Seppo Huhtinen
  • Pertti Salo
  • Leena Myllys
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • MVL.233
  • MVL.361