Amerikansukasmato Marenzelleria viridis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Marenzelleria viridis
Auktorit
(Verrill, 1873)
Yleiskieliset nimet
  • amerikansukasmato (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.212136
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Esiintymisen tyyppi
  • Ihmisen vaikutuksesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Risto Väinölä
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Madot
  • Nivelmadot
  • Monisukasmadot