Koloradonkuoriainen Leptinotarsa decemlineata

Yleiskuvaus

Koloradonkuoriainen on perunan karanteenituhooja, jonka todetuista tai epäillyistä havainnoista on viipymättä ilmoitettava Ruokavirastoon. Suomi on suoja-aluetta koloradonkuoriaisen suhteen. Kuoriaisia on monena kesänä kulkeutunut Suomeen ilmavirtojen mukana kaakosta tai etelästä. Koloradonkuoriaisia ei kuitenkaan esiinny Suomessa pysyvästi, sillä kaikki löydetyt esiintymät on saatu hävitettyä.

Lähde: Laji.fi lajikuvaukset
Kuvaustekstin laatijat:

Ruokavirasto, linkit päivitetty 2020

CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Leptinotarsa decemlineata
Auktorit
(Say, 1824)
Yleiskieliset nimet
 • koloradonkuoriainen (suomi)
 • koloradobagge (ruotsi)
 • Colorado beetle (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.195650
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • Ihmisen vaikutuksesta
 • Harvinainen
Tämä laji on vieraslaji
VakiintuneisuusTuntematon
Hallinnolliset lajitiedot
 • Karanteenituhooja ?
 • Kansallinen vieraslajistrategia (VN 2012) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
 • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
 • 2000 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntijat
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
DNA-viivakoodisekvenssit
Leptinotarsa decemlineata
68 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Kovakuoriaiset