Koloradobagge (koloradoskallbagge) Leptinotarsa decemlineata

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Leptinotarsa decemlineata
Auktor
(Say, 1824)
Triviala namn
 • koloradonkuoriainen (finska)
 • koloradobagge (svenska)
 • Colorado beetle (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.195650
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mänsklig påverkan
 • Sällsynt
Denna art är en invasiv art
EtableringOkänd
Administrativa status
 • Karantänskadegörare ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 NE – Ej bedömd
Experter
 • Jyrki Muona
 • Jaakko Mattila
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Skalbaggar