Agaricales

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Agaricales
Identifierare
http://tun.fi/MX.70623
Taxonomisk nivå
ordning
Experter
  • Otto Miettinen
  • Tea von Bonsdorff
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Svampar och lavar
  • Storsvampar
  • Agaricoid fungi
Totalt 2039 arter