Spetslångebarn (spetsstjärtat långebarn) Lumpenus lampretaeformis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lumpenus lampretaeformis
Auktor
(Walbaum, 1792)
Triviala namn
  • elaska (finska)
  • spetslångebarn (svenska)
  • Snake blenny (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53319
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Fiskarter på vilka naturvårdslagen tillämpas (NVF 1997/60, bilaga 1) ?
Rödlistekategori
  • 2019 DD – Kunskapsbrist
  • 2010 DD – Kunskapsbrist
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar