Skrubbskädda (flundra) Platichthys flesus sensu lato

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Platichthys flesus sensu lato
Triviala namn
  • kampela (finska)
  • skrubbskädda (svenska)
  • Flounder (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53249
Taxonomisk nivå
aggregat
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar