Vildkanin (tamkanin) Oryctolagus cuniculus

Beskrivning

Vildkaninerna kommer från Spanien och Portugal. Kaniner som hålls som sällskapsdjur är förädlade raser av vildkaniner. De bestånd av vildkaniner som finns i Finland har sitt ursprung i sällskapsdjur som rymt eller släppts ut i naturen.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Petri Nummi, Helsingfors universitet – uppdaterat 15.3.2016.

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Oryctolagus cuniculus
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • kani (finska)
 • vildkanin (svenska)
 • European Rabbit (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.50114
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Viltdäggdjur (Jaktlag 1993/615; 2019/683) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2015 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Thomas Lilley
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Däggdjur