Jätteloka (jättebjörnloka) Heracleum mantegazzianum

Beskrivning

Det är svårt att skilja på olika arter av jättelokor som förekommer i Finland. Den vanligaste arten är jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och dessutom påträffas tromsöloka (Heracleum persicum). Eventuella observationer av bredlokan (Heracleum sosnowskyi) i Finland har inte kunnat bekräftas av experter.

Jättelokor har använts som trädgårdsväxter och förekommer därför ofta i tätorter och glesbygder, bland annat längs vägrenar, på impediment och gårdsplaner, men även ut i naturen, till exempel i strandlundar.  Jättelokan och bredlokan har en tvåårig livscykel och plantorna dör efter blomningen. Tromsölokan är mångårig och blommar under flera somrar, men fröna mognar först under den tredje säsongen. Jättelokor sprider sig enbart med frön, och kan sprida sig till nya växtplatser med jord och trädgårdsavfall som innehåller frön. Fröna har bra hållbarhet och gror väl och nya bestånd förekommer ofta som en överraskning.   

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

SYKE ; MMM, Luke 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Heracleum mantegazzianum
Auktor
Sommier & Levier
Triviala namn
 • kaukasianjättiputki (finska)
 • jätteloka (svenska)
 • giant hogweed (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.39254
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • TNV - alien, new, resident
 • 3 - spreading in the wild; completely of cultivated origin
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Mikko Piirainen
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kärlväxter