Jättelokor Heracleum persicum -ryhmä

Beskrivning

Jättelokor är resliga flockblommiga växter (Apiaceae). I enlighet med gruppnamnet kan plantorna bli mycket höga (> 3 m), och på frodiga växtplatser till och med 5 meter höga. I Finland påträffas både jättelokan och den mer sällsynta tromsölokan. Eventuella observationer av bredloka i Finland har inte kunnat bekräftas av experter. Jättelokor har använts som trädgårdsväxter och förekommer därför ofta i tätorter och glesbygder, bland annat längs vägrenar, på impediment och gårdsplaner, men även ut i naturen, till exempel i strandlundar.  

Jättelokan och bredlokan har en tvåårig livscykel och plantorna dör efter blomningen. Tromsölokan är mångårig och blommar under flera somrar, men fröna mognar först under den tredje säsongen. Jättelokor sprider sig enbart med frön, och kan sprida sig till nya växtplatser med jord och trädgårdsavfall som innehåller frön. Fröna har bra hållbarhet och gror väl, och nya bestånd förekommer ofta som en överraskning.    

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

SYKE, päivitykset MMM 2019, Luke 2020

(fi)
CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
  • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Heracleum persicum -ryhmä
Triviala namn
  • jättiputkiryhmä (finska)
  • jättelokor (svenska)
Puhekielen kansankielinen nimi
  • jättiputki (finska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.41695
Taxonomisk nivå
aggregat
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
  • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
  • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
  • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Expert
  • Mikko Piirainen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Kärlväxter