Hornsärv Ceratophyllum demersum

Finnish taxon
Ja
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Primära habitat
  • Vs – sjöar och tjärnar
Typ av förekomst i Finland
  • AOV - spontaneous, old, resident

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

  • Förekommer på grundval av händelsedata – inte en expertbestämning

Utbredning i Finland

Yleinen osassa Etelä- ja Keski-Suomea, esiintyy harvinaisena Keski-Lappiin saakka.

(fi)

Följande biotopdata har registrerats för observationer av denna taxon