gula näckrosorNuphar

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Nuphar
Auktor
Sm.
Rekommenderade triviala namn
gula näckrosor
identifiering
http://tun.fi/MX.37844
Taxonomisk nivå
släkte
Förekomst i Finland
Samlingsprov från Finland
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Kärlväxter