Linjalaskenta

Tuloskuvaajissa esitetään sekä vakiolinjojen että niin sanottujen ei-vakiolinjojen paritiheyden vuosivaihtelua.

Huomaathan, että valitsemalla pienen tarkastelualueen (esimerkiksi yksittäisen lintuyhdistyksen) alueella vuosittain laskettujen linjojen määrä on vähäinen ja se, millaisia elinympäristöjä linjat kattavat voi vaihdella voimakkaasti vuosien välillä. Tällöin paritiheyksien vaihtelu ei välttämättä kuvaa todellista vaihtelua lintukannoissa edes yleisimmillä lajeilla.

Vakiolinjakaudella (vuodesta 2006 alkaen) laskennat ovat sijoittuneet tasaisemmin eri elinympäristöihin ja niitä on tehty vuosittain enemmän verrattuna tätä aikaisempiin vuosiin. Huomaathan, että ennen 1980-lukua laskentoja tehtiin vähän. Varhaisimpien vuosikymmenten voimakas vaihtelu paritiheyksissä aiheutuu siitä, että eri vuosina linjoja on laskettu erilaisissa elinympäristöissä.